Home » A.R. Shiva Tejas

A.R. Shiva Tejas

Dhairyam Kannada 2017 Movie Review and Rating

  • by

Dhairyam-Kannada 2017 Movie Review and Rating. [br] Directed by: A.R. Shiva Tejas Starring : Ajay Rao, Aditi Prabhudeva, P. Ravi Shankar, Jai Jagdeesh, Sadhu Kokila, Honnavalli Krishna, Srinivasa Prabhu, Sangeetha, Padhmini