Home » Abhay Adaka

Abhay Adaka

Marshal Telugu 2019 Movie Review and Rating

  • by

Marshal-Telugu 2019 Movie Review and Rating. [br] Directed by: Jai Raaja Singh Starring : Abhay Adaka, Ashok, Megha Chowdhary, Deepthi, Muralidhar Goud, Kalpalatha, Kalpavalli, Vinod Kumar, Mahesh, Gst Mallesh, Ravi Panasa, Prabhavathi, Pragathi, Ravi Prakash, Prasanna