Home » Adeeb Rais

Adeeb Rais

Main Aur Mr. Riight Hindi 2014 Movie Review and Rating

  • by

Main Aur Mr. Riight-Hindi 2014 Movie Review and Rating. [br] Directed by: Adeeb Rais Starring : Barun Sobti, Shenaz Treasury, Kavi Shastri, Danny Sura, Maia Sethna, Manav Bhinder, Makrand Deshpande, Serahh Gosaain, Varun Khandelwal, Karan Mally, Anagha Mane, Seth Mohan