Home » Ajay Phansekar

Ajay Phansekar

Encounter: The Killing Hindi 2002 Movie Review and Rating

Encounter: The Killing-Hindi 2002 Movie Review and Rating. [br] Directed by: Ajay Phansekar Starring : Naseeruddin Shah, Dilip Prabhavalkar, Tara Deshpande, Akash Khurana, Ratna Pathak Shah, Sanjeev Dabholkar, Rahul Mahendale, Sachin Shivsagar, Sushant Shellar, Mahesh Jadhav, Yash Kadam, Sushant Shelar