Home » Chandu Muddu

Chandu Muddu

O Pitta Katha Telugu 2020 Movie Review and Rating

  • by

O Pitta Katha-Telugu 2020 Movie Review and Rating. [br] Directed by: Chandu Muddu Starring : Brahmaji, Nitya Shetty, Viswant Duddumpudi, Srinivas Bogireddy, Sanjay Rao, Ramya, Ramana Chalkapalli, Mana Sri, Manjari, Madhuri, Radha Devi, Mahesh, Charan, Siri Sri, Bhadraj