Home » Harry Bhatti

Harry Bhatti

Sardar Mohammad Punjabi 2017 Movie Review and Rating

  • by

Sardar Mohammad-Punjabi 2017 Movie Review and Rating. [br] Directed by: Harry Bhatti Starring : Tarsem Jassar, Karamjit Anmol, Rahul Jungral, Sardar Sohi, Neeta Mohindra, Harashjot Kaur, Mandy Takhar, Manjit Singh, Gurpreet Bhangu, Lakha Lehri, Jimmy Sandhu, Nitu Pandher, Jatinder Kaur, Rana Jung Bahadur, Navdeep Kaler