Home » Harsh Gowda

Harsh Gowda

Tora Tora Kannada 2017 Movie Review and Rating

  • by

Tora Tora-Kannada 2017 Movie Review and Rating. [br] Directed by: Harsh Gowda Starring : Manju Heddur, Saniha Yadav, Pooja Raju, Priyanka Arora, Surya Ninasam, Gagan Godgal, Aniruddha Vedanthi, Sanath, Siddu Moolimani, Nataraj, Charlie, Jayalakshmi, Ashwini Joshi, Shruthi Shankar