Home » Jacob Varghese

Jacob Varghese

Chambal Kannada 2019 Movie Review and Rating

  • by

Chambal-Kannada 2019 Movie Review and Rating. [br] Directed by: Jacob Varghese Starring : Savitha Aurigi, Kishore Kumar G., Naveen Gopal, Sonu Gowda, Gowtham, Jambe, Elvis Joseph, Channa Keshava, Achyuth Kumar, Pawan Kumar, Girija Lokesh, Madavkere, Manupalya, Mervin, Krishna Nadigar

Prithvi Kannada 2010 Movie Review and Rating

  • by

Prithvi-Kannada 2010 Movie Review and Rating. [br] Directed by: Jacob Varghese Starring : Puneeth Rajkumar, Parvathy Thiruvothu, Srinivasa Murthy, Sathyapriya, Ramesh Bhat, Padmaja Rao, C.R. Simha, Avinash, John Kokken, Sadhu Kokila, Prakash Urs, John Vijay, Achyuth Kumar, Shivaji Rao Jadhav, Padma Vaasanthi