Home » Jay.k

Jay.k

Ezra Malayalam Tamil Telugu 2017 Movie Review and Rating

  • by

Ezra-Malayalam- Tamil- Telugu 2017 Movie Review and Rating. [br] Directed by: Jay.k Starring : Prithviraj Sukumaran, Priya Anand, Tovino Thomas, Sujith Sankar, Vijayaraghavan, Sudev Nair, Bharat Dabholkar, Ann Sheetal, Babu Antony, Prathap Pothen, Manikandan R. Achari, Chandradasan, Thara Kalyan, Alencier Ley Lopez, Reina Maria