Home » Nigel Akkara

Nigel Akkara

Muktodhara Bengali 2012 Movie Review and Rating

Muktodhara-Bengali 2012 Movie Review and Rating. [br] Directed by: Shiboprosad Mukherjee, Nandita Roy Starring : Nigel Akkara, Sarit Shekhar Banerjee, Bratya Basu, Suchitra Chakraborty, Eshika Dey, Debshankar Haldar, Kharaj Mukherjee, Shiboprosad Mukherjee, Rituparna Sengupta, Arjun Sharma, Shambhunath Shaw