Home » Nizar Shafi

Nizar Shafi

Seven Telugu Tamil 2019 Movie Review and Rating

  • by

Seven-Telugu- Tamil 2019 Movie Review and Rating. [br] Directed by: Nizar Shafi Starring : Anisha Ambrose, Aditi Arya, Regina Cassandra, Tridha Choudhury, Havish, Pujita Ponnada, Rahman, Nandita Shwetha