Home » Paresh Mokashi

Paresh Mokashi

Elizabeth Ekadashi Marathi 2014 Movie Review and Rating

  • by

Elizabeth Ekadashi-Marathi 2014 Movie Review and Rating. [br] Directed by: Paresh Mokashi Starring : Chaitanya Badve, Durgesh Badve-Mahajan, Sayali Bandakavathekar, Nandita Dhuri, Prasad Godbole, Anil Kamble, Vanmala Kinikar, Chaitanya Kulkarni, Pushkar Lonarkar, Shrirang Mahajan

Chi Va Chi Sau Ka Marathi 2017 Movie Review and Rating

  • by

Chi Va Chi Sau Ka-Marathi 2017 Movie Review and Rating. [br] Directed by: Paresh Mokashi Starring : Sunil Abhyankar, Satish Alekar, Bharat Ganeshpure, Mrinmayee Godbole, Pradeep Joshi, Pushkar Lonarkar, Supriya Pathare, Lalit Prabhakar, Sharmishtha Raut, Ruturaj Shinde, Jyoti Subhash, Purnima Bhave Talwaalkar