Home » Prashanth Neel

Prashanth Neel

Ugramm-Kannada 2014 Movie Review and Rating

Ugramm Kannada 2014 Movie Review and Rating

  • by

Ugramm-Kannada 2014 Movie Review and Rating. [br] Directed by: Prashanth Neel Starring : Sri Murali, Haripriya, Thilak Shekar, Atul Kulkarni, Avinash, Jai Jagdeesh, Padmaja Rao, Ugramm Ravi

K.G.F: Chapter 1 Kannada 2018 Movie Review and Rating

  • by

K.G.F: Chapter 1-Kannada 2018 Movie Review and Rating. [br] Directed by: Prashanth Neel Starring : Yash, Srinidhi Shetty, Ramachandra Raju, Archana Jois, Anant Nag, Vasishta N. Simha, Achyuth Kumar, Srinivasa Murthy, Balakrishna, Lakshmipathi, Ramesh Indhira, Harish Rai, Dinesh Mangaluru, Ayyappa P. Sharma, Krishnappa