Home » Prasobh Vijayan

Prasobh Vijayan

Anveshanam Malayalam 2020 Movie Review and Rating

  • by

Anveshanam-Malayalam 2020 Movie Review and Rating. [br] Directed by: Prasobh Vijayan Starring : Jayasurya, Shruti Ramachandran, Vijay Babu, Leona Lishoy, Nandu, Lal, Srikant Murali, Lena, Ashuthosh, Jai Vishnu, Shaju K.S., Jess, Greeshma Anoop, Shine C.C., Jameesh Jose

Lilli Malayalam 2018 Movie Review and Rating

  • by

Lilli-Malayalam 2018 Movie Review and Rating. [br] Directed by: Prasobh Vijayan Starring : Samyuktha Menon, Aaryan Menon, Dhanesh Anand, Kannan Nayar, Sajin Cherukayil, Kevin Jose, Athulya, Archana Vasudev