Home » Preetham Aithal

Preetham Aithal

Malgudi Days Kannada 2020 Movie Review and Rating

  • by

Malgudi Days-Kannada 2020 Movie Review and Rating. [br] Directed by: Kishor Moodbidri Starring : Preetham Aithal, Afna Aravind, Gopinath Bhat, Dhanraj, Harsha Ghobat, Aryan Gowda, Niharika Gowda, Sanchith Hegde, Sandesh Jain, Bank Janardhan, Jayamma, Arjun Kapikad, Srivatsa Karanth, Roopesh Kumar, Richard Louis