Home » Preetham Gubbi

Preetham Gubbi

99 Kannada 2019 Movie Review and Rating

  • by

99-Kannada 2019 Movie Review and Rating. [br] Directed by: Preetham Gubbi Starring : Ganesh, Bhavana, Samiksha, Hemanth, Amrutha, P.D. Sathish Chandra, Goli Chandu, Kiran Kumar Hansi, Harsha, Inchara, Jaggi, Jhansi, Keshav, Kiran, Ramesh Rai Kukkuvalli

Jaanu Kannada 2012 Movie Review and Rating

Jaanu-Kannada 2012 Movie Review and Rating. [br] Directed by: Preetham Gubbi Starring : Yash, Deepa Sannidhi, Rangayana Raghu, Sadhu Kokila, Shobharaj, M.S. Umesh, Sudhakar, Sangeetha, Veena Bhat, G.N. Rajashekar Naidu, Madhu Guruswamy, Uday, Laya Kokila, Rohith, Ravi Varma