Home » Priya Bapat

Priya Bapat

Timepass 2 Marathi 2015 Movie Review and Rating

  • by

Timepass 2-Marathi 2015 Movie Review and Rating. [br] Directed by: Ravi Jadhav Starring : Priya Bapat, Nitin Jadhav, Priyadarshan Jadhav, Nayan Jhadav, Kshitee Jog, Sampada Joglekar, Bhau Kadam, Urmila Kanitkar, Chinmay Kelkar, Sameer Khandekar, Sonalee Kulkarni, Vaibhav Mangale, Ketaki Mategaonkar, Prathamesh Parab, Sandeep Pathak

Aamhi Doghi Marathi 2018 Movie Review and Rating

  • by

Aamhi Doghi-Marathi 2018 Movie Review and Rating. [br] Directed by: Pratima Joshi Starring : Priya Bapat, Mukta Barve, Prasad Barve, Sachin Deshpande, Durva Kadam, Kiran Karmarkar, Ninad Limaye, Krutik Mazire, Sandeep Mehta, Pranjal Parab, Bhushan Pradhan, Sandesh Upashyam, Aarti Wadagbalkar