Home » Rishab Shetty

Rishab Shetty

Ricky Kannada English 2016 Movie Review and Rating

  • by

Ricky-Kannada- English 2016 Movie Review and Rating. [br] Directed by: Rishab Shetty Starring : Rakshit Shetty, Haripriya, Pramod Shetty, Achyuth Kumar, Raghu Pandeshwar, Sadhu Kokila, Dinesh Mangaluru, Ravi Kale, Raksha Holla, Manjunath, Veena Sundar, Rishab Shetty, Shakunthala, Sohan Shetty, Kiranraj K

Kirik Party Kannada 2016 Movie Review and Rating

  • by

Kirik Party-Kannada 2016 Movie Review and Rating. [br] Directed by: Rishab Shetty Starring : Rakshit Shetty, Rashmika Mandanna, Samyuktha Hegde, Achyuth Kumar, Raghu Pandeshwar, Pramod Shetty, Aravinnd Iyer, Arohitha Gowda, Chandan Achar, Giri Krishna, Hanumanthe Gowda, Ashwin Rao Pallaki, Raaghu Raamanakoppa, Ragvendra, Rajath Kumar