Home » Sameer Patil

Sameer Patil

Poshter Boyz Marathi 2014 Movie Review and Rating

  • by

Poshter Boyz-Marathi 2014 Movie Review and Rating. [br] Directed by: Sameer Patil Starring : Madhav Abhyankar, Charudatta Bhagwat, Rajesh Bhosle, Jayant Gadekar, Bharat Ganeshpure, Hrishikesh Joshi, Neha Joshi, Ashwini Kalsekar, Farah Khan, Sameer Khandekar, Dilip Prabhavalkar, Uday Sabnis, Milind Safai, Uma Sardeshmukh, Pooja Sawant

Poshter Girl Marathi 2016 Movie Review and Rating

  • by

Poshter Girl-Marathi 2016 Movie Review and Rating. [br] Directed by: Sameer Patil Starring : Madhav Abhyankar, Hemant Dhome, Anand Ingle, Hrishikesh Joshi, Jitendra Joshi, Neha Joshi, Sonalee Kulkarni, Vaibhav Mangale, Siddharth Menon, Sandeep Pathak, Akshay Tanksale, Aniket Vishwasrao, Jaywant Wadkar, Shrikant Yadav