Home » Senna Hegde

Senna Hegde

Katheyondu Shuruvagide Kannada 2018 Movie Review and Rating

  • by

Katheyondu Shuruvagide-Kannada 2018 Movie Review and Rating. [br] Directed by: Senna Hegde Starring : Diganth, Pooja Devariya, Ashwin Rao Pallaki, Shreya Anchan, Noor Asakir, Aruna Balaraj, Surya Deva, Vinod Divakar, Babu Hirannaiah, Mandya Jayaram, Nikhita Joshi, Abhijit Mahesh, Manu Mohan, Shanoo Muralidharan, Deepthi Prasad