Home » Shadab Kamal

Shadab Kamal

B.A. Pass Hindi 2012 Movie Review and Rating

  • by

B.A. Pass-Hindi 2012 Movie Review and Rating. [br] Directed by: Ajay Bahl Starring : Shadab Kamal, Shilpa Shukla, Dibyendu Bhattacharya, Shikha Joshi, Vanya Joshi, Vijay Kaushik, Padam Mishra, Deepti Naval, Anula Navlekar, Happy Ranjit, Amit Sharma, Geeta Agrawal Sharma, Rajeev Sharma, Rajesh Sharma, Raveena Singh

Gaon Hindi 2018 Movie Review and Rating

  • by

Gaon-Hindi 2018 Movie Review and Rating. [br] Directed by: Gautam Singh Starring : Shadab Kamal, Neha Mahajan, Dibyendu Bhattacharya, Pravina Bhagwat Deshpande, Omkar Das Manikpuri, Ravi Kant Mishra, Rohit Pathak, Shishir Sharma, Gopal Singh