Home » Shlok Sharma

Shlok Sharma

Haraamkhor Hindi 2015 Movie Review and Rating

  • by

Haraamkhor-Hindi 2015 Movie Review and Rating. [br] Directed by: Shlok Sharma Starring : Nawazuddin Siddiqui, Shweta Tripathi, Trimala Adhikari, Mohammad Samad, Irfan Khan, Harish Khanna, Shreya Shah