Home » Soha Ali Khan

Soha Ali Khan

31st October Hindi Punjabi 2015 Movie Review and Rating

  • by

31st October-Hindi- Punjabi 2015 Movie Review and Rating. [br] Directed by: Shivaji Lotan Patil Starring : Soha Ali Khan, Lakha Lakhwinder Singh, Nagesh Bhonsle, Arohi Radhakrishnan, Vir Das, Pritam Kagne, Pritam Kangne, Anika Radhakrishnan, Deep Raj Rana, Malkeet Rauni, Akshat R Saluja, Sezal Sharma, Vineet Sharma, Gurjeet Singh, Dhruv Souran