Home » Umesh Vinayak Kulkarni

Umesh Vinayak Kulkarni

Valu Marathi 2008 Movie Review and Rating

  • by

Valu-Marathi 2008 Movie Review and Rating. [br] Directed by: Umesh Vinayak Kulkarni Starring : Atul Kulkarni, Bharti Achrekar, Mohan Agashe, Dipak Alegaokar, Vrishasen Dabholkar, Renuka Daftardar, Pournima Ganu, Ashwini Giri, Chandrakant Gokhale, Veena Jamkar, Aditya Kulkarni, Ashok Kulkarni, Girish Kulkarni, Sharavi Kulkarni, Nandu Madhav

Vihir Marathi Hindi 2009 Movie Review and Rating

  • by

Vihir-Marathi- Hindi 2009 Movie Review and Rating. [br] Directed by: Umesh Vinayak Kulkarni Starring : Mohan Agashe, Madan Deodhar, Girish Kulkarni, Parna Pethe, Alok Rajwade, Jyoti Subhash

Deool Marathi 2011 Movie Review and Rating

  • by

Deool-Marathi 2011 Movie Review and Rating. [br] Directed by: Umesh Vinayak Kulkarni Starring : Nana Patekar, Dilip Prabhavalkar, Jyoti Subhash, Usha Nadkarni, Girish Kulkarni, Sonali Kulkarni, Kishore Kadam, Hrishikesh Joshi, Shashank Shende, Srikant Yadav, Suhas Sirsat, Mayur Khandge, Atisha Naik, Sharvani Pillai, Vibhawari Deshpande