Home » A.K. Sajan

A.K. Sajan

Puthiya Niyamam Malayalam 2016 Movie Review and Rating

  • by

Puthiya Niyamam-Malayalam 2016 Movie Review and Rating. [br] Directed by: A.K. Sajan Starring : Nayanthara, Mammootty, Sheelu Abraham, Roshan Mathew, Rachana Narayanankutty, Anil Reji, Ananya, Aniyappan, Jennifer Antony, Ponnamma Babu, Pradeep Kottayam, Sadiq, Sohan Seenulal, Sreelatha, S.N. Swamy