Home » Arun Prabhu Purushothaman

Arun Prabhu Purushothaman

Aruvi Tamil 2016 Movie Review and Rating

  • by

Aruvi-Tamil 2016 Movie Review and Rating. [br] Directed by: Arun Prabhu Purushothaman Starring : Aditi Balan, Padmashri Mohammad Ali, Pradeep Anthony, Arnold, K. Babu, Bala, Bharath, Kavitha Bharathy, Madan Chakravarthy, Karthikeyan Chinnaswamy, Dakshana, Lakshmi Gopalaswamy, Hema, Hemalatha, Kamala