Home » Aruna Balraj

Aruna Balraj

Gubbi Mele Brahmastra Kannada 2019 Movie Review and Rating

  • by

Gubbi Mele Brahmastra-Kannada 2019 Movie Review and Rating. [br] Directed by: Sujay Shastry Starring : Aruna Balraj, Shalini Bhat, Laxman Chiguvaran, Gaja, Kavitha Gowda, Manjunath Hegde, Babu Hirannayya, Prasant Natana, Kaali Prasad, Raghavendra, Chandan Shankar, Sridhar Sharma, Sujay Shastry, Prmaod Shetty, Raj B. Shetty