Home » Atanu Ghosh

Atanu Ghosh

Rupkatha Noy Bengali 2013 Movie Review and Rating

Rupkatha Noy-Bengali 2013 Movie Review and Rating. [br] Directed by: Atanu Ghosh Starring : Soumitra Chatterjee, Radhika Apte, Koushik Sen, Rahul Banerjee, Gaurav Chakrabarty, Sohini Sarkar, Nina Chakraborty, Bhaskar Banerjee, Soma Chakraborty, Mithu Chakraborty, Anindya Pulak Banerjee, Arindam Sil, Indraneil Sengupta, Abhijit Guha, Aditya Sengupta

Abby Sen Bengali 2015 Movie Review and Rating

  • by

Abby Sen-Bengali 2015 Movie Review and Rating. [br] Directed by: Atanu Ghosh Starring : Abir Chatterjee, Raima Sen, Paran Banerjee, Biswanath Basu, Bratya Basu, Bhaswar Chatterjee, Chiranjit, Arunima Ghosh, Kharaj Mukherjee, Sujan Mukherjee, Kanchan Mullick, Priyanka Sarkar

Mayurakshi Bengali 2017 Movie Review and Rating

  • by

Mayurakshi-Bengali 2017 Movie Review and Rating. [br] Directed by: Atanu Ghosh Starring : Prasenjit Chatterjee, Indrani Haldar, Sudiptaa Chakraborty, Suman Banerjee, Gargi Roy Chowdhury, Soumitra Chatterjee

Angshumaner Chhobi Bengali 2009 Movie Review and Rating

  • by

Angshumaner Chhobi-Bengali 2009 Movie Review and Rating. [br] Directed by: Atanu Ghosh Starring : Bhaskar Banerjee, Anjana Basu, Sabyasachi Chakrabarty, Bobby Chakraborty, Soma Chakraborty, Ananya Chatterjee, Soumitra Chatterjee, Debesh Roy Chowdhury, Suchandra Chowdhury, Pijush Ganguly, Rudranil Ghosh, Chhanda Guha, Indrani Haldar, Tota Roy Chowdhury, Koushik Sen

Takhan Teish Bengali 2011 Movie Review and Rating

  • by

Takhan Teish-Bengali 2011 Movie Review and Rating. [br] Directed by: Atanu Ghosh Starring : Arindol Bagchi, Biswajit Chakraborty, Biplab Chatterjee, Locket Chatterjee, Paoli Dam, Aparajita Ghosh Das, Rajatabha Dutta, Indrani Haldar, Sharmistha Mukherjee, Sujan Mukherjee, Jishu Sengupta