Home » Atanu Mukherjee

Atanu Mukherjee

Rukh Hindi 2017 Movie Review and Rating

  • by

Rukh-Hindi 2017 Movie Review and Rating. [br] Directed by: Atanu Mukherjee Starring : Manoj Bajpayee, Smita Tambe, Adarsh Gourav, Subhrajyoti Barat, Ahsaas Channa, Bhushan Vikas, Sandesh Kulkarni, Pawan Singh, Sanjay Bhatia, Siddharth Chanda, Priyanka Charan, Rajeev Gaursingh, Anil Khopkar, Jai Hind Kumar, Kumud Mishra