Home » Ayesha Dharker

Ayesha Dharker

Theeviravaathi The Terrorist

Theeviravaathi: The Terrorist Tamil 1998 Movie Review and Rating

  • by

Theeviravaathi: The Terrorist-Tamil 1998 Movie Review and Rating. [br] Directed by: Santosh Sivan Starring : Ayesha Dharker, K. Krishna, Sonu Sisupal, Vishwas, Anuradha, Bhavani, Parmeshwaran, Gopal, Saravana, Anna Durai, Bhanu Prakash, Shyam Sunder, Vishnuvardhan