Home » Harjit Singh

Harjit Singh

Eh Janam Tumhare Lekhe Punjabi 2015 Movie Review and Rating

  • by

Eh Janam Tumhare Lekhe-Punjabi 2015 Movie Review and Rating. [br] Directed by: Harjit Singh Starring : Pavan Malhotra, Arjuna Bhalla, Sudhanshu Aggarwal, Arvinder Bhatti, Avrinder Kaur, Dolly Saddal, Mandeep Saklani, Varnesh Sharma, Master Yuvraj