Home » Indrajit Lankesh

Indrajit Lankesh

Aishwarya Kannada 2006 Movie Review and Rating

  • by

Aishwarya-Kannada 2006 Movie Review and Rating. [br] Directed by: Indrajit Lankesh Starring : Upendra, Deepika Padukone, Daisy Bopanna, S.S. Kishan, Sadhu Kokila, Komal Kumar, Ramakrishna, Sharan, Chitra Shenoy, Kishan Shrikanth