Home » Kalpana Lajmi

Kalpana Lajmi

Chingaari Hindi Assamese 2006 Movie Review and Rating

  • by

Chingaari-Hindi- Assamese 2006 Movie Review and Rating. [br] Directed by: Kalpana Lajmi Starring : Sushmita Sen, Mithun Chakraborty, Anuj Sawhney, Ila Arun, Anjan Srivastav, Suresh Abhas, Ravi Gossain, Preeti Joshi, Swini Khara, Jhumma Mitra, Anita Neha, Preeti Prakash, Shankar Sachdev, Ashika Sagar, Lakhwinder Singh