Home » Karthik Achari

Karthik Achari

Gantumoote Kannada 2019 Movie Review and Rating

  • by

Gantumoote-Kannada 2019 Movie Review and Rating. [br] Directed by: Roopa Rao Starring : Karthik Achari, Aryan, Pruthvi Banawasi, Teju Belawadi, Chandrashekar, Yogi Chandru, Namith Gowda, Sharath Gowda, Spoorthi Gumaste, Shreya Hiremath, Impana, Renu Jain, Kashyap, Anushree Kashyap, Kavyashree