Home ยป Nagraj Manjule

Nagraj Manjule

Naal Marathi 2018 Movie Review and Rating

  • by

Naal-Marathi 2018 Movie Review and Rating. [br] Directed by: Sudhakar Reddy Yakkanti Starring : Nagraj Manjule, Devika Daftardar, Shrinivas Pokale, Ganesh Deshmukh, Deepti Devi

Sairat Marathi 2016 Movie Review and Rating

  • by

Sairat-Marathi 2016 Movie Review and Rating. [br] Directed by: Nagraj Manjule Starring : Rinku Rajguru, Akash Thosar, Arbaz Shaikh, Tanaji Galgunde, Suresh Vishwakarma, Suraj Pawar, Anuja Mule, Bhushan Manjule, Chhaya Kadam, Rubina Inamdar, Nagraj Manjule, Shivam More, Mithunchandra Chaudhari, Bhakti Chavan, Ramchandra Dhumal

Fandry Marathi 2013 Movie Review and Rating

Fandry-Marathi 2013 Movie Review and Rating. [br] Directed by: Nagraj Manjule Starring : Somnath Awghade, Rajeshwari Kharat, Suraj Pawar, Kishore Kadam, Chhaya Kadam, Nagraj Manjule, Jyoti Subhash, Pravin Tarde, Suresh Vishwakarma, Bhushan Manjule, Vikas Pandurang Patil, Aishwarya Shinde, Sakshi Vyavhare, Sanjay Chaudhri, Ramchandra Dhumal