Home » Nikhil Dwivedi

Nikhil Dwivedi

Hate Story Hindi 2012 Movie Review and Rating

  • by

Hate Story-Hindi 2012 Movie Review and Rating. [br] Directed by: Vivek Agnihotri Starring : Nikhil Dwivedi, Gulshan Devaiah, Paoli Dam, Mohan Kapoor, Joy Sengupta, Saurabh Dubey, Iravati Harshe, Bhairavi Goswami, Mukesh Tyagi, Firdaus Mevawala, Deepali Sarin, Sagar Gupta, Rajshree Seem, S.K. Batra, Barkha Sharma