Home » Prathamesh Parab

Prathamesh Parab

Takatak Marathi 2019 Movie Review and Rating

  • by

Takatak-Marathi 2019 Movie Review and Rating. [br] Directed by: Milind Arun Kavde Starring : Prathamesh Parab, Ritika Shrotri, Abhijeet Amkar, Pranali Bhalerao, Milind Bhagwat, Vassu Bhagwat, Umesh Bolke, Bharat Ganeshpure, Ananda Karekar, Sanket Korlekar, Vijaya Mahajan, Prabhakar More, Narendra Mudholkar, Pragati Naik, Shubhda Naik

Time Pass Marathi 2014 Movie Review and Rating

  • by

Time Pass-Marathi 2014 Movie Review and Rating. [br] Directed by: Ravi Jadhav Starring : Prathamesh Parab, Ketaki Mategaonkar, Vaibhav Mangale, Meghna Erande, Urmila Kanitkar, Bhushan Pradhan, Manmeet Pem, Onkar Raut, Jayesh Chandrakant Chavan, Aarti Wadagbalkar, Anvita Phaltankar, Aadesh Bandekar, Ramchandra Dhumal, Bhau Kadam, Supriya Pathare