Home » Samit Kakkad

Samit Kakkad

Half Ticket Marathi 2016 Movie Review and Rating

  • by

Half Ticket-Marathi 2016 Movie Review and Rating. [br] Directed by: Samit Kakkad Starring : Priyanka Bose, Bhau Kadam, Shubham More, Usha Naik, Vinayak Potdar, Shashank Shende, Kailash Waghmare

Ascharyachakit! Hindi 2018 Movie Review and Rating

  • by

Ascharyachakit!-Hindi 2018 Movie Review and Rating. [br] Directed by: Samit Kakkad Starring : Priyanka Bose, Vaibhav Raj Gupta, Ankit Raaj, Anangsha Biswas, Santosh Juvekar, Kashmira Irani, Kailash Waghmare, Vipin Sharma, Arya Nair