Home » Shadab Khan

Shadab Khan

B.A. Pass 2 Hindi 2017 Movie Review and Rating

  • by

B.A. Pass 2-Hindi 2017 Movie Review and Rating. [br] Directed by: Shadab Khan Starring : Kritika Sachdeva, Satiiysh Saarathy Sasho, Sanghmitra Hitaishi, Indraneil Sengupta, Arav Chowdharry, Saurabh Dubey, Gaurav Kumar, Sukhbir Lamba, Shubhangi