Home » Shweta Pandit

Shweta Pandit

Urvi Kannada 2017 Movie Review and Rating

  • by

Urvi-Kannada 2017 Movie Review and Rating. [br] Directed by: Pradeep Verma Starring : Shweta Pandit, Sruthi Hariharan, Shraddha Srinath, Achyuth Kumar, Janvi Jyothi, Prabhu Mundkur, Madhukar Niyogi, Bhavani Prakash, Raj Surya, Vasuki Vaibhav