Home » Sreebala K. Menon

Sreebala K. Menon

Love 24×7 Malayalam 2015 Movie Review and Rating

  • by

Love 24×7-Malayalam 2015 Movie Review and Rating. [br] Directed by: Sreebala K. Menon Starring : Dileep, Nikhila Vimal, Sreenivasan, Suhasini, Sashi Kumar, Manju Pillai, Shankar Ramakrishnan, Babu Annur, Idavela Babu, Molly Kannamaly, Thezni Khan, Sudhi Koppa, Lena, Anjali Nair, Dinesh Nair