Home » Sujay Dahake

Sujay Dahake

Shala Marathi 2011 Movie Review and Rating

  • by

Shala-Marathi 2011 Movie Review and Rating. [br] Directed by: Sujay Dahake Starring : Anshuman Joshi, Ketaki Mategaonkar, Dilip Prabhavalkar, Nandu Madhav, Amruta Khanvilkar, Ashwini Giri, Santosh Juvekar, Jitendra Joshi, Suhas Vedpathak, Omkar Mane, Ketan Pawar, Snehal Ghayal, Yogesh Dalvi, Shashank Shende, Ganesh Mayekar

Phuntroo Marathi 2016 Movie Review and Rating

  • by

Phuntroo-Marathi 2016 Movie Review and Rating. [br] Directed by: Sujay Dahake Starring : Mohan Agashe, Madan Deodhar, Anshuman Joshi, Ketaki Mategaonkar, Aishwarya Mokashi, Rohit Nikam, Shivani Rangole, Ruturaj Shinde, Shivraj Waichal