Home » Sujith Vasudev

Sujith Vasudev

James and Alice Malayalam 2016 Movie Review and Rating

  • by

James and Alice-Malayalam 2016 Movie Review and Rating. [br] Directed by: Sujith Vasudev Starring : Prithviraj Sukumaran, Vedika, Emine Salman, Sijoy Varghese, Saikumar, Manju Pillai, Kishore Satya, Parvati Nair, Joby, Shaju K.S., Sudheer Karamana, Uma Nair, Anupama Parameshwaran, John Samuel, Naseer Sankranthy