Home » Sukhminder Dhanjal

Sukhminder Dhanjal

Blackia Punjabi 2019 Movie Review and Rating

  • by

Blackia-Punjabi 2019 Movie Review and Rating. [br] Directed by: Sukhminder Dhanjal Starring : Dev Kharoud, Ihana Dhillon, Sanju Solanki, Ravinder Mand, Parmod Pabbi, Aashish Duggal, Arsh Hundal, Ekkta bp Singh, Naginder Gakhar, Lucky Dhaliwal, Kumar John, Rana Jung Bahadur, Goni Sagoo, Rajat Manchanda, Sharanpreet