Home » Sunil Kumar Desai

Sunil Kumar Desai

Sparsha Kannada Tamil Telugu 2000 Movie Review and Rating

Sparsha-Kannada- Tamil- Telugu 2000 Movie Review and Rating. [br] Directed by: Sunil Kumar Desai Starring : Sudeep, Rekha, Sudharani, Naveen Mayur, Sihi Kahi Chandru, Kashi, Umashree, Kishori Ballal, Vanishree, Jayashree Raj, Sunil Kumar Desai, Radha Ramachandra