Home » Swapan Saha

Swapan Saha

Golmaal Bengali 2008 Movie Review and Rating

  • by

Golmaal-Bengali 2008 Movie Review and Rating. [br] Directed by: Swapan Saha Starring : Arpita Baker, Prasenjit Chatterjee, Rajatabha Dutta, Biswanath Ghosh, Mrinal Mukherjee, Barsa Priyadarshini, Tota Roy Chowdhury, Jishu Sengupta, Namrata Thapa, Priyanka Upendra

M.L.A. Fatakesto Bengali 2006 Movie Review and Rating

  • by

M.L.A. Fatakesto-Bengali 2006 Movie Review and Rating. [br] Directed by: Swapan Saha Starring : Mithun Chakraborty, Debashree Roy, Soumitra Chatterjee, Koyel Mallick, Anshu Bach, Abhik Bhattacharya, Shankar Chakraborty, Locket Chatterjee, Sanjib Dasgupta, Rajatabha Dutta, Sumit Ganguly, Sandeep Ghosh, Bharat Kaul, Santilal Mukherjee