Home » Talha Arshad Reshi

Talha Arshad Reshi

Hamid Urdu Hindi 2018 Movie Review and Rating

  • by

Hamid-Urdu- Hindi 2018 Movie Review and Rating. [br] Directed by: Aijaz Khan Starring : Talha Arshad Reshi, Vikas Kumar, Rasika Dugal, Sumit Kaul, Bashir Lone, Gurveer Singh, Ashraf Nagoo, Mir Sarwar, Qazi Faiz, Umar Adil, Gunjan Sinha