Home » Tanushri Chattrji Bassu

Tanushri Chattrji Bassu

Purani Jeans Hindi 2014 Movie Review and Rating

  • by

Purani Jeans-Hindi 2014 Movie Review and Rating. [br] Directed by: Tanushri Chattrji Bassu Starring : Tanuj Virwani, Izabelle Leite, Aditya Seal, Raghav Raj Kakker, Kashyap Kapoor, Param Baidwaan, Rati Agnihotri, Kashika Chopra, Sammy Durrani, Rajit Kapur, Kamini Kaushal, Tirlok Malik, Manoj Pahwa, Sarika